Tryckgivare

Tryckgivare finns i många olika utföranden och tekniker. Regal erbjuder många typer av standardprodukter för en mängd olika applikationer och specifikationer. Företaget riktar även in sig på modifiering av standardutrustning enligt kundens specifikationer, samt utveckling av skräddarsydda OEM lösningar i nära samarbetade med kunden. Kontakta oss direkt på 018-65 70 00, info@regal.se eller läs mer om produkterna här: regal.se. Nedan finns mera information om att mäta tryck.

  • Tryckgivare har ett sensorelement med ett membran som sitter i direkt eller indirekt kontakt med vätska eller gas vars tryck ska mätas. Membranets material ska därför väljas med omsorg beroende på applikation. Olika membran har dessutom olika kvalitet och långtidsstabilitet. Trycket från membranet att röra sig och denna rörelse omvandlas till en elektrisk signal. Detta kan göras med lite olika teknologier. Signalen omvandlas av elektronik i givaren till en lämplig utsignal som 0-10 V, 4-20 mA eller CANopen. Signalen är kontinuerlig över det tryckområde som givaren är designad för. Tryckgivare kan få extremt olika prestanda beroende på vilka delar som valts för att tillverka sensorelementet och elektroniken. Läs mer om högprestandatryckgivare här: http://www.regal.se/produkter/tryckgivare
  • Tryckvakter är en tryckstyrd strömbrytare (jämför med termostater). Omslagspunkten kräver sker vid två olika tryck, ett då trycket stiger och tillbaka igen vid ett lägre tryck när trycket sjunker. Skillnaden mellan dessa två tryck kallas hysteres. Hysteresen behöver ha ett lämpligt värde annars kan tryckvakten stå och pendla mellan av och på då trycket som mäts befinner sig på gränsen till omslag. Läs mer om tryckvakter på: http://www.regal.se/produkter/tryckvakter
  • Manometrar är mekanisk indikator eller tryckmätare. Trycket påverkar ett membran som via mekanik är kopplat till en visare. Tekniken är mycket mogen och manometrar finns lite överallt. De kan även kompletteras med en elektrisk brytare och får då även en tryckvaktsfunktion där hysteresen kan justeras. Läs mer om manometrar på: http://www.regal.se/produkter/manometrar